Fixardag

Nu på lördag den 17 april är det fixardag vid Karvsjön. Vi ses vid kortautomaten (vid Karvsjöns början) klockan 10 och på schemat står bland annat röjning på vissa ställen runt sjön för att möjliggöra strandfiske.

Deltar gör majoriteten av styrelsen och det är givetvis välkommet att hjälpa till! Vi ser till att hålla avstånd och deltagare måste självklart vara utan symtom.

Årsmöte

Onsdag den 10 juni hölls årsmöte på Omsjö camping. I samband med det valdes en ny styrelse.

I styrelsen ingår: Inger Lindh Sjöberg (kassör), Bengt-Ove Moberg (ledamot), Roger Nilsson (ledamot), Jan Sköldebjer (ledamot), Fredrik Bodén (ordförande), Bert-Ove Ellingsson (ledamot) och Hanna Sjöberg (vice ordförande och sekreterare). Saknas på bilden gör Mikael Wikström (ledamot).

Protokollet hittar du nedan.