Fisket

Fiske i våra vattendrag

  • Giltigt fiskekort måste alltid medföras vid fiske i våra vattendrag.
  • Fiske från båt är tillåtet.
  • Barn under 15 år fiskar gratis i sällskap av vuxen.
  • Fiskbegränsning till tre ädelfiskar per fiskare och dygn gäller.
  • Mäskning vid fiske i våra vattendrag är förbjuden.
  • Fiske innanför fiskegränsen i Karvsjön är inte tillåtet. Fiskegränsen omfattar området runt badplatsen och gränsen är utmärkt med två skyltar, en på var sida om badplatsen.
  • Vi ser gärna att den gädda som fiskas upp ur Karvsjön inte sätts tillbaka efter att den plockats upp. Gäddan äter förutom sin egen art även ädelfiskar och vi är rädda om de ädelfiskar som finns i sjön. Under sommarperioden kan upptagen gädda lämnas på Omsjö camping, då katt- och hundägare gärna tar emot fisken.

Området

Grillplatser: Vid sjöarna finns ett antal eldningsplatser iordningställda. Där är det fritt att elda så länge det inte råder eldningsförbud. Eldningsförbud utfärdas av länsstyrelsen eller kommunen. Information om vad som gäller går i regel att hitta på deras webbplatser.

Observera: Veden som finns i vindskydden är avsedd att användas på plats. Vi tillhandahåller gärna ved, förutsatt att den inte fraktas därifrån – utan finns där även när nästa person kommer dit.

Ordningsregler: I vårt fiskeområde är ingen form av nedskräpning tillåten. Ölburkar, fimpar, glasflaskor, kartonger, förpackningar, papper och annat skräp ska slängas i behållare avsedda för avfall. Det är strängt förbjudet att slänga någon form av skräp i vattendragen, då det kan skada fisken, de som badar och dessutom gör att omgivningen ser ovårdad ut.

%d bloggare gillar detta: