Information inför 2022

Efter beslut på årsmötet kommer vi från och med den 1 januari vara anslutna till iFiske. Det innebär att du enkelt kan köpa fiskekort via mobilen, registrera din fångst och även se andras rapporteringar. Guide för köp av fiskekort via iFiskes app kommer att läggas ut efter nyår. Precis som tidigare kan fiskekort köpas viaFortsätt läsa ”Information inför 2022”

Aktuella handlingar inför årsmötet

Här nedan finner du de handlingar som årsmötet kommer behandla. Det gäller dagordning, verksamhetsberättelse, omarbetare stadgar, nytt betalsystem, ändrade priser för fiskekort samt ändrad giltighetstid för årskort. Dessa handlingar kommer även finnas tillgängliga på Omsjö camping. Förslag till ändrade priser redovisas vid mötet.

Årsmöte

Lördag den 14 augusti klockan 14 håller Omsjö FVOF årsmöte på Omsjö camping. I ett extra årsmöte, i direkt anslutning till det ordinarie fastställs omarbetade stadgar, nytt betalsystem, ändrade priser och ändrad giltighetstid för årskort. Förslag till stadgar samt övriga handlingar inför årsmötet kommer att finnas på vår hemsida och även på campingen. Varmt välkomna!Fortsätt läsa ”Årsmöte”